881 519 871

Funkcje systemu

Nabór wniosków

Za pomocą prostego formularza mieszkańcy mogą dodawać wnioski do budżetu obywatelskiego.

W trakcie naboru wniosku mieszkańcy popełniają mniej błędów formalnych, a także mają możliwość wydrukowania listy do zbierania poparcia pod zgłaszanym wnioskiem. W ramach systemu możliwe jest, by we wnioskach:

 • uzależnić konieczność odpowiadania na pytania, w zależności od rodzaju wniosku
 • określić maksymalną wartość zadania
 • wskazać lokalizację na mapie Twojego samorządu
 • włączyć lub wyłączyć możliwość komentowania i oceniania propozycji jeszcze przed formalnym głosowaniem
 • utworzyć galerię zdjęć obrazujących zadanie lub dodać inne załączniki


Komentowanie i ocenianie

Wnioski składane w ramach budżetu mogą być ocenianie i komentowane jeszcze przed głosowaniem.

Wybiera.pl umożliwia połączenie z dowolnymi serwisami społecznościowymi. Domyślnie połączony jest z Facebook oraz z Twitter. Umożliwia to dodawanie "lajków", udostępnianie na swoich profilach wybranych zadań.

Ocena wniosków

Urzednicy mają możliwość oceny wniosków online, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z dostępem do Interentu.

Wnioski mogą przydzielane do jednej lub wielu osób w urzędzie. System umożliwia ocenę formalną i merytoryczną wniosku na podstawie opracowanego przez samorząd formularza.

Głosowanie on-line

Każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania może oddać swój głos 24h na dobę!

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie prostego formularza. W systemie istnieje możliwość dowolnego konfigurowania sposobu głosowania. Możliwe jest głosowanie:

 • na jedno zadanie
 • na wiele zadań
 • na liczbę głosów uwzględniającą podział teryotialny i tematyczny budżetu
 • z uwzględnieniem kwoty do rozdysponowania na zadania
 • z uwzględnieniem punktacji do rozdzielenia

Ponadto wybiera.pl umożliwia ustawienie sposobu autoryzacji osoby głosującej poprzez:

 • kliknięcie linku przesyłanego na unikatowy w głosowaniu adres e-mail
 • podanie kodu wysyłanego SMS na unikatowy w głosowaniu numer telefonu.

Statystyki

Przez cały okres głosowania w internecie widoczne są aktualizowane na bieżąco statystyki osób biorących udział w głosowaniu.

Statystyki można wyświetlać również na stronie urzedu. Nie podajemy liczby głosów na poszczególne zadania, ale podajemy ile osób w danym dniu już zagłosowało. Bardziej szczegółowe statystyki dostepne są po zalogowaniu.

Konfiguracja

Wybiera.pl pozwala na dowolną konfigurację budżetu obywatelskiego - zgodnie z regułami, jakie przyjęto w Twoim samorządzie.